Reklamacje: 

Reklamacja może być złożona w przypadkach takich jak:

  • pomyłka w otrzymanym produkcie,
  • braku produktu w przesyłce,
  • uszkodzenia opakowania produktu,
  • wady jakościowej produktu.

W tym celu należy wysłać zgłoszenie reklamacji wraz z dokumentacją zdjęciową na adres: reklamacje@aptekadlarodziny.pl

Formularz reklamacji (pobierz).

Każde zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane indywidualnie i zostanie przeprocesowane w ciągu 14 dniu.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w Regulaminie Apteki.

Odstąpienie od umowy:

Zwrot zakupionego asortymentu może nastąpić w ciągu 14 dni od momentu odebrania zamówienia.

Zgodnie z art. 68., pkt. 3l Ustawy Prawo Farmaceutyczne produkty lecznicze nie podlegają zwrotom, jedynie w sytuacji w której produkty lecznicze oraz wyroby medycznych mogą być zwracane Aptece wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Taki zwrot następuje na zasadach zgłoszenia reklamacyjnego.

W celu zarejestrowania zgłoszenia zwrotu należy wysłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy na adres: reklamacje@aptekadlarodziny.pl

Formularz zwrotu (pobierz).

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie i zostanie przeprocesowane w ciągu 14 dni od momentu jego zarejestrowania.

Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie Apteki.